GET /api/pages/knowledgebase/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "id": 13,
  "meta": {
    "slug": "knowledgebase",
    "url_path": "/knowledgebase/",
    "seo_title": "",
    "search_description": "",
    "first_published_at": "2020-05-28T16:44:25.135880+02:00",
    "type": "cms.KBRootPage",
    "detail_url": "https://cms.dane.gov.pl/api/pages/knowledgebase/",
    "html_url": "http://dane.gov.pl/knowledgebase/",
    "show_in_menus": false,
    "parent": {
      "id": 3,
      "meta": {
        "type": "cms.RootPage",
        "detail_url": "https://cms.dane.gov.pl/api/pages/",
        "html_url": "http://dane.gov.pl/",
        "slug": "otwarte-dane",
        "first_published_at": "2019-12-18T12:08:26.322406+01:00",
        "url_path": "/"
      },
      "title": "Otwarte Dane"
    },
    "children": [
      {
        "id": 14,
        "meta": {
          "type": "cms.KBCategoryPage",
          "detail_url": "https://cms.dane.gov.pl/api/pages/knowledgebase/multimedia-training/",
          "html_url": "http://dane.gov.pl/knowledgebase/multimedia-training/",
          "slug": "multimedia-training",
          "first_published_at": "2020-05-28T16:45:25.428515+02:00",
          "url_path": "/knowledgebase/multimedia-training/"
        },
        "title": "Szkolenia multimedialne"
      },
      {
        "id": 15,
        "meta": {
          "type": "cms.KBCategoryPage",
          "detail_url": "https://cms.dane.gov.pl/api/pages/knowledgebase/useful-materials/",
          "html_url": "http://dane.gov.pl/knowledgebase/useful-materials/",
          "slug": "useful-materials",
          "first_published_at": "2020-05-28T16:46:18.009956+02:00",
          "url_path": "/knowledgebase/useful-materials/"
        },
        "title": "Przydatne materiały"
      }
    ]
  },
  "title": "Baza wiedzy",
  "last_published_at": "2020-05-28T16:44:25.135880+02:00",
  "latest_revision_created_at": "2020-05-28T16:44:25.116418+02:00",
  "top_content_box": [],
  "body": {},
  "bottom_content_box": []
}
Czy link do tej strony zostanie wyświetlony w menu tworzonym automatycznie.